The lover's ghost
Tradicional Anglesa / Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Texto

The Lover's Ghost

Well met, well met, my own true love;
Long time I have been absent from thee;
I am lately come from the salt sea,
And this all for the sake, my love, of thee.

I have three ships all on the salt sea,
And one of them has brought me to land,
I've four and twenty mariners on board,
You shall have music at your command.

The ship wherein my love shall sail
Is glorious for to behold,
The sails shall be of shining silk,
The mast shall be of the fine beaten gold.

I might have had a King's daughter,
And fain she would have married me,
But I forsook her crown of gold,
And this all for the sake, my love, of thee.

Música lliurament arranjada per Ralph Vaughan Williams (Five English Folk Songs, 1913).
El fantasma de l'amant

Ben trobada, ben trobada, amor meu de veritat;
He estat molt temps lluny de tu;
He tornat fa poc de la mar salada,
I tot això, amor meu, per tu.

Tinc tres vaixells, tots a la mar salada,
I un d'ells m'ha portat a terra,
Tinc vint-i-quatre mariners a bord,
Tindràs música a la teva disposici.

El vaixell en què navegarà el meu amor
és gloris de contemplar,
Les veles seran de seda lluent,
El màstil serà d'or finament treballat.

Jo podria haver posseït la filla d'un rei,
I de bona gana s'hauria casat amb mi,
Però vaig renunciar a la seva corona d'or
I tot això, amor meu, per tu.

(Traducci: Gustau Gallardo)