Tau garçó la durundena
Bartomeu Càrceres (s. XVI) /
Adap. Miquel Querol (1912-2002)

Texto

Tau garçó la durundena

Tau garçó, la durundena
Tau garçó, la durundó
E tau hillot, la durundó

Tau garçó, la durundena
Tau Jesú, la durundó
E tau hillot, la durundó

Tan chiquet e tan polit
Com t'és nat aquesta nit,
Lucifer serà scarnit,
Tot l'infern n'aurà gran pena

Los angeus n'an gran plausir,
Vent complit nostre deusir,
Que l'alt cel s'a de fornir
De gascons per bella strena

O Jhesús, e com miràveu
Com los angelets baylaven,
Daut en l'ayre, no tombaven
Ni caÿen en l'arena

I ab ses veus tan angelines
Rausonaven les maytines
E tocaven les orguines,
Tots cantant ab veu gran plena

E sonaven tots acors
Ab rebequins e manacors
Y ab veus autes grans e forts
Dansaven l'hauta serena.

Tots ensemps li fem la xiera,
En esta nit plazentiera
Davant la Vergen partiera
Que trau lo mn de cadena
Per a l'infant la durundena

Per a l'infant, la durundena*
Per a l'infant, la durundó
I per al fillet, la durundó.

Per a l'infant, la durundena,
Per al Jesús, la durundó
I per al fillet, la durundó.

Tan petit i tan polit
Com és nat aquesta nit,
Lucifer serà escarnit,
Tot l'infern tindrà gran pena.

Els àngels tenen gran goig,
En veure complert nostre desig,
Que l'alt cel s'haurà d'omplir
De gascons per bona estrena**.

O Jesús, i com miràveu
Com els angelets ballaven,
Dalt dels aires, no es voltaven
Ni es queien a l'arena.

I amb les seves veus angelicals
Ressonaven les maitines
I tocaven petits orgues,
Tots cantant amb veu molt plena.

I sonaven tots en harmonia
Amb rabells i monocords
I amb veus altes, grans i fortes
Dansaven l'alta*** serena.

Anem junts a fer gatzara,
En aquesta nit plaent
Davant la Verge que ha infantat
Per treure al mn la condemna.

* La durundena és segurament una derivació de la paraula “dondondena”, que en gascó significa cançó de bressol.
** La strena en la Roma pagana designava els regals que es feien amb motiu del cap d'any, com a senyal de bons auguris. Entre els cristians de l'època llatina va passar a designar els obsequis que es feien amb motiu del naixement de Crist. En el català actual encara es fa servir aquest terme (generalment en plural) amb el mateix sentit d'allò que en castellà se'n diu aguinaldo.

*** L'alta és el nom d'una dansa espanyola molt popular des de mitjans del s. XV fins a finals del s. XVII.

(Traducción: Gustau Gallardo)

Audio

Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar     
Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar     
Solista 1 Descargar     
Solista 2 Descargar     
Solista 3 Descargar     
Solista 4 Descargar     
Solista 5 Descargar     
Solista 6 Descargar     
Solista 1 Descargar     
Solista 2 Descargar     
Solista 3 Descargar     
Solista 4 Descargar     
Solista 5 Descargar     
Solista 6 Descargar