Scarborough Fair/Canticle
Tradicional inglesa/
Adap. Paul Simon (n. 1941) y Art Garfunkel (n. 1941)

Texto

Scarborough Fair/Canticle

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme.
Remember me to one who lives there
She was once a true love of mine.

Tell her to make me a cambric shirt.
(On the side of a hill in the deep forest green)
Parsley, sage, rosemary and thyme.
(Tracing of sparrow on snowcrested brown)
Without no seams nor needle work
(Blankets and bed clothes,the child of the mountain)
Then she'll be a true love of mine.
(Sleeps unaware of the clarion call)

Tell her to find me an acre of land
(On the side of a hill a sprinkling of leaves)
Parsley, sage, rosemary and thyme
(Washes the grave with silvery tears)
Between the salt water and the sea strands
(A soldier cleans and polishes a gun)
Then she'll be a true love of mine.
(Sleeps unaware of the clarion call)

Tell her to reap it with a sickle of leather.
(War bellows blazing in scarlet batallions)
Parsley, sage, rosemary and thyme.
(Generals order the soldiers to kill)
And gather it all in a bunch of heather
(And to fight for a cause they’ve long ago forgotten)

Then she'll be a true love of mine.

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme.
Remember me to one who lives there
She was once a true love of mine.
La fira d'Scarborough/Càntic

Aniràs a la fira de Scarborough?
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
Dóna-li records a algú que viu allà,
Ella un dia va ser el meu amor de veritat.

Digues-li que em faci una camisa de batista.
(En el vessant d’un turó dins el bosc verd i frondós)
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
(rastres de pardal sobre el cim nevat)
Sense costures ni pedaços,
(amb mantes i roba de llit, el nen de la muntanya)
Llavors tornarà a ser el meu amor de veritat.
(dorm inconscient al toc del clarí)

Digues-li que em trobi un acre de terra
(En el vessant d’un turó fulles plenes de rou)
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
(renten la tomba amb llàgrimes de plata)
Entre l’aigua salada i la ribera del mar
(un soldat neteja i poleix un arma de foc,)
Llavors tornarà a ser el meu amor de veritat.
(dorm inconscient al toc del clarí)

Digues-li que el segui amb una falç de cuir.
(La guerra brama ardent en batallons escarlates)
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
(Els generals ordenen als soldats que matin)
I que ho reculli tot en un ram de bruc.
(i que lluitin per una causa que ells fa temps que han oblidat)
Llavors tornarà a ser el meu amor de veritat.

Aniràs a la fira de Scarborough?
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
Dóna-li records a algú que viu allà,
Ella un dia va ser el meu amor de veritat.

(Traducción: Gustau Gallardo)

Audio

Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar