Pinsesalme (Peer Gynt)
Edvard Grieg (1843-1907)

Texto

Pinsesalme

Velsignede Morgen, da Gudsrigets Tunger
traf Jorden som flammende stál.
Fra Jorden mod Borgen nu Arvingen sjunger
pá Gudsrigets Tungemál.

Salm de Pentecosta

Matí beneït, les llengües del regne de Déu
Colpegen la terra com acer flamejat.
De la terra fins al castell ara els hereus canten
La llengua del regne de Déu.

Audio

Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar     
Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar