La, la, la, je ne l'ose dire
Pierre Certon (ca. 1510-1572)

Texto

La, la, la, je ne l'ose dire

La, la, la, je ne l'ose dire
La, la, la, je le vous dirai,
Et la, la, la, je le vous dirai

Il est un homme en no ville
Qui de sa femme est jaloux.
Il n'est pas jaloux sans cause.
Mais il est cocu du tout.
Et la, la, la, je n.

Il n'est pas jaloux sans cause.
Mais il est cocu du tout.
Il l'apprêtre et s'il la mène,
Au marché s'en va à tout.
Et la, la, la, je ne

Enfin, las de ce suplice,
Le pauvre homme se pendit.
Mais sa femme par malice
Chez lucifer le suivit.
Et la, la, la, je ne

La morale de cette histoire
C'est qu'avant de se marier
Il faut savoir le jour même
Que c'est pour l'éternité.
Et la, la, la, je ne
La, la, la, jo no goso dir-ho

La, la, la, jo no goso dir-ho
La, la, la, jo us ho diré,
I la, la, la, jo us ho diré

Hi ha un home a la nostra vila
Gels de la seva dona.
I no és gels sens causa.
Perquè és cornut del tot.
I la, la, la, jo no..

No és gels sens causa.
Perquè és cornut del tot.
Ell l'estova i, si la redreça,
De tot fa cas omís.
I la, la, la, jo no...

A la fi, cansat d'aquest suplici
El pobre home s'ha penjat.
Però la seva dona per maligna
A ca Lucifer l'ha seguit.
I la, la, la, jo no...

La moralitat d'aquesta història
és que abans de casar-se
Cal saber el mateix dia
Que això és per a l'eternitat.
I la, la, la, jo no...

(Traducci: Gustau Gallardo)

Audio

Todos Descargar