Killing me softly with his song
Charles Fox (n. 1940) /
Texto: Norman Gimbel (n. 1927) / Arr: Jack Long

Texto

Killing me softly with his song

Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly, with his song.

I heard he sang a good song.
I heard he had a style.
And so I came to see him,
To listen for a while.
And there he was, this young boy,
A stranger to my eyes.

Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly, with his song.

I felt all flushed with fever,
Embarrassed by the crowd.
I felt he found my letters,
And read each one out loud.
I prayed that he would finish,
But he just kept right on.

Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly, with his song.

He sang as if he knew me
In all my dark despair.
And then he looked right through me
As if I wasn't there.
And he just kept on singing,
Singing clear and strong.

Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly, with his song.

(Texto de Norman Gimbel)
Matant-me suaument amb la seva cançó

Esquinçant el meu dolor amb els seus dits,
Cantant la meva vida amb les seves paraules,
Matant-me suaument amb la seva cançó,
Matant-me suaument amb la seva cançó,
Contant tota la meva vida amb les seves paraules,
Matant-me suaument, amb la seva cançó.

Em van dir que ell cantava una bona cançó.
Em van dir que tenia estil.
Així que vaig venir a veure’l,
I escoltar-lo una estona.
I allà hi era, aquest jove,
Un estrany per als meus ulls.

Esquinçant el meu dolor amb els seus dits,
Cantant la meva vida amb les seves paraules,
Matant-me suaument amb la seva cançó,
Matant-me suaument amb la seva cançó,
Contant tota la meva vida amb les seves paraules,
Matant-me suaument, amb la seva cançó.

Em vaig posar vermella com si tingués febre,
Torbada entre el públic.
Em sentia com si ell hagués trobat les meves cartes,
I les llegís una a una en veu alta.
Vaig pregar perquè acabés,
Però ell continuava.

Esquinçant el meu dolor amb els seus dits,
Cantant la meva vida amb les seves paraules,
Matant-me suaument amb la seva cançó,
Matant-me suaument amb la seva cançó,
Contant tota la meva vida amb les seves paraules,
Matant-me suaument, amb la seva cançó.

Ell cantava com si em conegués
En tota la meva desesperació.
I després la seva mirada em va travessar
Com si jo no hi fos.
I simplement va seguir cantant,
Cantant clar i fort.

Esquinçant el meu dolor amb els seus dits,
Cantant la meva vida amb les seves paraules,
Matant-me suaument amb la seva cançó,
Matant-me suaument amb la seva cançó,
Contant tota la meva vida amb les seves paraules,
Matant-me suaument, amb la seva cançó.

(Traducción: Gustau Gallardo)

Audio

Todos Descarregar     
Sopranos 1 Descarregar     
Sopranos 2 Descarregar     
Contraltos Descarregar     
Tenores 1 Descarregar     
Tenores 2 Descarregar     
Bajos Descarregar     
Soprano solista Descarregar