Chor der Pilger
Richard Wagner (1813-1893)

Text

Chor der Pilger

Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich schauen,
und grüßen froh deine lieblichen Auen;
nun lass' ich ruhn den Wanderstab,
weil Gott getreu ich gepilgert hab'.

Durch Sühn' und Buß' hab' ich versöhnt
den Herren, dem mein Herze frönt,
der meine Reu' mit Segen krönt,
den Herren, dem mein Lied ertönt.

Der Gnade Heil ist dem Büßer beschieden,
er geht einst ein in der Seligen Frieden!
Vor Höll' und Tod ist ihm nicht bang,
drum preis' ich Gott mein Lebelang.
Halleluja in Ewigkeit!

(De l'òpera Tannhauser, composta per Richard Wagner en 1845)
Cor dels pelegrins

Content ara puc contemplar-te, oh pàtria meva,
i saludar amb alegria els teus formosos prats;
ara deixo a un costat el bastó de pelegrí,
Perquè, fidel a Déu, he acabat el pelegrinatge.

Amb expiació i contrició m'he reconciliat
amb el Senyor, de qui el meu cor és esclau,
ell, qui ha coronat el meu penediment amb benediccions,
el Senyor, per a qui interpreto la meva cançó.

S'ha atorgat al penitent la gràcia de la salvació,
ell, que un dia entrarà a la pau celestial!
no ha de témer ni l'infern ni la mort,
Per això lloaré el Senyor al llarg de la meva vida.
Al.leluia per tota l'eternitat!

(Traducció: Gustau Gallardo)

Audio

Todos Descargar     
Tenores1 Descargar     
Tenores2 Descargar     
Bajos1 Descargar     
Bajos2 Descargar