La dama de Mallorca
Popular mallorquina / Harm: Baltasar Bibiloni (n. 1936)

Audio

Tots midi Descàrrega     
Tots mp3 Descàrrega     
Sopranos Descàrrega     
Contralts Descàrrega     
Tenors Descàrrega     
Baixos Descàrrega