Kyrie (Missa a 3 amb violins)
Josep Lamarca (1735-1813) /
Arr: Maria Lluïsa Cortada (1938-2020)Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Homes Descarregar