El cant dels ocells
Trad. catalana / Harm: Francesc Vila (1922-2011)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar